ترجمه رسمی دکتر فاطمی
NAATI Translation
برای ترجمه تمامی مدارک و اسناد در استرالیا . . .

ناتی (NAATI) ارگانی رسمی در استرالیا میباشد که فعالیتهای آن زیر نظر شورای دولتهای استرالیا یا همان کواگ (COAG, Council of Australian Governments) قرار دارد. مترجمین تأیید شده توسط ناتی در استرالیا مشابه مترجمین رسمی دادگستری در ایران هستند که ترجمه های انجام شده توسط ایشان وجاهت قانونی دارد و قابل ارائه به مراجع رسمی هستند.

ترجمه های ممهور به مهر ناتی (NAATI) نه تنها در استرالیا، بلکه در سایر کشورها نیز رسمی محسوب میشوند. البته برخی کشورها ممکن است بر اساس قوانین آن کشور به تأیید مهر و امضائ مترجم ناتی (NAATI) توسط وزارت امور خارجه استرالیا نیاز داشته باشند که در آن صورت مشتری میتواند پس از دریافت ترجمه آن را به وزارت امور خارجه برای تأیید ارائه بدهد.

ترجمه های ناتی (NAATI) در تمام استرالیا معتبر هستند و اگر شما ساکن شهرهایی مثل سیدنی یا ملبورن هستید هم کماکان میتوانید از خدمات ترجمه دکتر فاطمی که ساکن شهر بریسبین میباشند استفاده فرمائید. از آنجایی که کار ترجمه از طریق اینترنت و پست انجام میشود و نیازی به مراجعه حضوری نیست، ترجمه های شما در کمترین زمان ممکن به دست شما خواهند رسید.